top of page

Planiranje i projektiranje

Varaždinske Toplice

Po narudžbi Grada Varaždinske Toplice, u suradnji sa firmama Tissa i APE izradili smo u 2014. godini. Prostorno-programsku studiju za zonu turizma, zelenila, sporta i rekreacija, golfa, rezidencijalne zone i Kurije Pišćanovec. Izradili smo također i sažetak navedene studije te je preveli na engleski jezik. Na taj način je dostupnija svim dionicima. 

 

U studiji smo predvidjeli realizaciju niza sadržaja po zonama. Evo samo nekih najvažnijih:

1. Turistička zona: Hotel, Apartmanske kuće, otvoreni i zatvoreni bazeni, zabavni centar, trgovine, park.

2. Zona zelenila, sporta i rekreacije: Aquapark, sportska dvorana, nogometni centar, kamp, niz ostalih sportsko-rekreacijskih sadržaja.

3. Rezidencijalne zone: U dvije zone 50-60 kuća i vila.

4. Golf zona: Golf igralište sa 18 polja, akademija, golf kuća sa hotelskim smještajem, gospodarska zgrada, 30-tak kuća i vila.

5. Kurija Pišćanovec: Obnova derutne kuće uz golf igralište.

 

U 2015. godini, sa nizom suradnika, izradili smo Preliminarni poslovni plan za navedene zone. Preliminarni poslovni plan u cjelosti smo preveli na engleski jezik.

Plan sadržava procjenu investicije po zonama, kao i objedinjenu cjelokupnu investiciju. Izradili smo projekciju mogućnosti povrata investicije. Također izradili smo i  preliminarnu projekciju poslovanja kroz 20 godina.

 

Početkom 2016. godine odvjetnički ured je izradio Imovinsko-pravnu analizu cijelog obuhvata.

U veljači 2016. god. započeli smo prezentacije projekta potencijalnim investitorima. Tako možete vidjeti primjer prezentacije potencijalnim investorima iz Švedske i Kine na donjim slikama.

 

Varaždinske Toplice nalaze se na sjeveru Hrvatske, pored grada Varaždina. Lokacija projekta nalazi se samo 2 km udaljena od autoputa Budimpešta-Varaždin-Zagreb-Jadran. Varaždinske Toplice su naše najstarije toplice s poviješću od 2000. g. 

Prezentacija golf projekta Varaždinske Toplice
bottom of page