top of page
Sv. Martin na Muri

Toplice Sv. Martin odlučile su 2006. godine realizirati Golf sadržaje. Po njihovoj narudžbi izradili smo kompletnu projektnu dokumentaciju (Idejne, Glavne i Izvedbene projekte za sve Golf sadržaje). Sudjelovali smo i u izradi projektne dokumentacije za Golf kuću.  

Od 2007. do 2009. vodili smo izgradnju svih Golf sadržaja:

igralište sa 9 PAR 3 i PAR 4 polja, Drving range, Putting green, Chipping green sa pješčanim bunkerom, nadstrešnica na DR-u, gospodarska zgrada, pumpna stanica.  

Posebne specifičnosti ovog Golf centra su: Tee-vi i greenovi sa umjetnom travom, grijanje svih greenova na igralištu i vježbalištu, rasvjeta na vježbalištu i 4 polja, grijanje pod nadstrešnicom na DR-u.

Sve ovo omogučava korištenje Golf sadržaja tijekom cijele godine, kao i u večernjim satima.

Nakon realizacije Golf sadržaja, organizirali smo poslovanje Golf centra i educirali pripadajuće osoblje.

Dolje možete vidjeti nacrt Golf centra i nekoliko fotografija realiziranih golf sadržaja.

bottom of page