top of page
Reference

KOMPLETNE GOLF USLUGE :

 

 • Planiranje golf projekta i pratećih sadržaja

 • Projektiranje igrališta i pratećih sadržaja

 • Ishođenje svih potrebnih dozvola

 • Rukovođenje i nadzor izgradnje

 • Održavanje golf igrališta

 • Poslovanje golf igrališta

 • Organizacija svih golf i pratećih aktivnosti

 

OSNOVNE REFERENCE :

 

 • Dražen Slamar, konzultant, specijalizacija golf management

 • Ana Slamar, arhitekt i golf projektant

 • Višen Slamar, dizajner

 • Luka Karaula, Univ. bacc.oec.

 • Matija Karaula, Univ.bacc.oec.

 • Vanja Nikolić, golf PRO

 • Specijalizacija u golf managementu u Austriji (DS, 1994.)

 • Specijalizacija u golfu u USA (LK, 2011.-2015.)

 • Sudionici i predavači u brojnim golf seminarima, konferencijama, forumima i sajmovima u Hrvatskoj i diljem Europe (1991.-danas)

 • Osnivač i predsjednik prvog golf kluba u Hrvatskoj (1991.-2007.)

 • Osnivač i član predsjedništva Hrvatskog golf saveza / udruge (1992-94., od 2008.)

 • Tajnik Hrvatskog golf saveza / udruge (1994.-1997., od 2013. do danas)

 • Osnivači, posl. direktor, čl. predsjedništva i dopredsjednik Istarskog golf saveza (od 1999. do 2013.)

 • Pokretači i konzultanti Državnog programa razvoja golfa (od 1991.)

 • Nosioci izrade većine studija golf lokacija u Hrvatskoj (od 1992. do danas)

 • Pokretači, obnovitelji i savjetnici golf igrališta na Brijunima (od 1992. – 2002.)

 • Suradnici na pokretanju golf projekata u Istarskoj županiji (od 1993.)

 • Voditelj pripreme golf projekta u Zagrebu - Blato (od 1994. do 1997.)

 • Voditelji izgradnje i suradnici golf igrališta u Krašiću (od 1997. – 1999.)

 • Voditelj poslovanja golf igrališta u Krašiću (2000.-2002.)

 • Voditelj izgradnje golf projekta u Zaprešiću (od 2002.-2004.)

 • Savjetnik poslovanja Golf centra «Novi dvori» u Zaprešiću (od 2004.)

 • Suradnik Grada Zaprešića u pripremi i realizaciji nastavka golf projekta (od 2005.)

 • Suradnik na pokretanju projekata u Zadarskoj županiji (od 2003.-2005.)

 • Voditelj i partner pripreme golf projekta «Vransko jezero» Pakoštane-Biograd (od 2003.-2005.)

 • Suradnici pripreme golf projekta u Skradinu (2006.-2007.)

 • Suradnici i voditelji golf projekta kod Osijeka–Zmajevac (od 2007.-2009.)

 • Suradnici i voditelji golf projekta u Svetom Martinu na Muri (od 2007. do 2010.)

 • Suradnici pripreme golf projekta u Slavonskom Brodu (od 2007.)

 • Suradnici pripreme golf projekta Muzil – Pula (2007., 2011.-2014.)

 • Suradnici pripreme golf projekta Gruda – Konavli (2008.)

 • Voditelji izgradnje golf centra Horvatinčić u Samoboru (2008.-2009.)

 • Voditelji izgradnje golf centra Batarelo u Samoboru (2011.)

 • Suradnici pripreme golf projekta Fratarska šuma – Novigrad (2011.)

 • Suradnici pripreme golf projekta Srđ – Dubrovnik (2011. - 2015.)

 • Suradnici Grada Novigrada u pripremi javnog golf projekta (2011.-2014.)

 • Suradnici Grada Duga Resa u pripremi golf projekta (2012.-2014.)

 • Suradnici Grada Varaždinske Toplice u pripremi golf projekta (od 2013.)

 • Suradnici Općine Mošćenička Draga u pripremi golf projekta Brseč (od 1995.)

 • Suradnici još nekoliko golf projekata u pripremi diljem Hrvatske

 • Osnivači, predsjednici i članovi nekoliko golf klubova u Hrvatskoj i inozemstvu

 • Vlasnici vlastitog golf vježbališta i igrališta u Poreču – Tar (od 1995.)

 • Pokretači i organizatori Državnih prvenstava (od 1993. do 1997., 2014.-2015.)

 • Pokretači i organizatori Hrvatske golf lige (od 1993. do 1997., 2014.-2015.)

 • Pokretači i organizatori međunarodne Alpe – Adria lige (od 2000. do 2003.)

 • Organizatori najvećeg broja golf turnira i ostalih golf aktivnosti u Hrvatskoj (od 1992. do danas)

 • Organizatori svih službenih natjecanja Hrvatske golf udruge (od 2009. do 2013.)

 • Organizatori brojnih turnira i ostalih sadržaja u inozemstvu

 • Suradnik Fakulteta za kineziologiju u Zagrebu

 • Mentor specijalizantima golfa na istom i ostalim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Opatiji i Visoke poslovne škole u Zaprešiću

 • Suradnik Državne agencije za promicanje izvoza i ulaganja (od 2007.-2010.)

 • Pokretač i glavni urednik prvog golf časopisa u Hrvatskoj – Svijet golfa (1998.-2000.)

 • Suradnici ostalih golf časopisa u Hrvatskoj – Golf Digest, Golf Magazin, Golfer, Golf danas (od 2000. do danas)

 • Izvršni urednik i pokretač golf časopisa – Hrvatski golf (2007.)

 • Autori više stručnih i popularnih članaka i knjiga o golfu

 • Koautori u više knjiga sa temom Managementa u sportu

 • Sudionici u više golf projekata u inozemstvu

 • Reprezentativci i među najboljim igračima u Hrvatskoj (od 1991. do danas)

 • Nacionalni pojedinačni i ekipni prvaci u više kategorija (1993. do danas)

 • Učitelj i trener nekoliko najboljih golfera u Hrvatskoj u svim kategorijama – pojedinačnih i ekipnih državnih prvaka te reprezentativaca (od 1991. do danas)

 • Voditelj svih mladih dobnih skupina pri Hrvatskom golf savezu i HGU-i (1993.-2015.)

 • Selektor svih starosnih kategorija u HGU / HGS-u : djeca, kadeti, juniori, gospoda, dame, seniori i seniorke (2007.-2013.)

 

 

 

bottom of page