top of page
Organizacija nacionalnih pojedinačnih natjecanja i liga

Organizirali smo 1993. prva pojedinačna prvenstva hrvatske u kategorijama gospode, dama, juniora i seniora na Brijunima. U 1994. smo pokrenuli i prvu golf ligu u istim kategorijama. Kroz proteklih 23 godine smo organizirali najveći broj ovih "službenih" natjecanja. 

Zajedno sa podizanjem kvalitete funkcioniranja Hrvatskog Golf Saveza posljednjih nekoliko godina, i spomenuta natjecanja su sve kvalitetnija i brojnija.

 

bottom of page