top of page
München - golf sajam i konferencija

Od početka 90-tih sudjelovali smo godinama i na golf sajmu i konferenciji koja se održavala u Münchenu. Ostvarili smo niz kontakata i suradnji sa različitim partnerima. Tako smo, na primjer, doveli u Hrvatsku i golf projektante koji su sudjelovali u projektiranju i izgradnji prvih golf igrališta. Također, potakli smo suradnju distributera i proizvođača golf opreme sa hrvatskim distributerima.

bottom of page