top of page
Mujela - Novigrad

Grad Novigrad (Istra) je 2011. godine odlučio pokrenuti golf projekt na poluotoku Mujela, koji se nalazi samo 10ak minuta hoda zapadno od centra grada.

Na njihovu narudžbu izradili smo Idejni projekt golf sadržaja 2011., a sljedeće godine Glavni projekt. Pomogli smo ili sudjelovali u izradi projekata za golf kuću, pumpnu stanicu, projekat navodnjavanja i poslovnog plana. Također u dva navrata smo pomogli gradu Novigradu u dobivanju namjenskih sredstava od MINT-a, kojima je financirana priprema projekta pa i navedene dokumentacije.

bottom of page