Dolina Kardinala, Krašić

D.S. Golf je aktivno sudjelovao u pripremi projekta u 1997. godini. Tijekom 1998. godine vodili smo izgradnju golf igrališta. Family Course je otvoren u ljeto 1998., a Championship Course u ljeto 1999. godine. Prvih godina smo surađivali ili vodili poslovanje Golf kluba "Dolina Kardinala".

 

Igralište u Krašiću je prvo "pravo" golf igralište u Hrvatskoj. Igralište je zadovoljavalo sve svjetske standarde. Kvaliteta dizajna, izgradnje, ugradnje materijala i opreme je na najvišem kvalitativnom nivou.

 

Dolje možete vidjeti niz slika izgrađenog vrhunskog igrališta.

Pogled na igralište iz Golf kuće
Pogled na igralište iz Golf kuće
1. rupa green
1. rupa green
3. rupa fairway
3. rupa fairway
7. rupa pogled prema greenu
7. rupa pogled prema greenu
8. green
8. green
Pogled preko 9. rupe
Pogled preko 9. rupe
9. rupa fairway
9. rupa fairway
12. rupa pogled na green
12. rupa pogled na green
Jezero
Jezero