Golf centar Zmajevac, Baranja

Izradili smo kompletnu projektnu dokumentaciju u 2006. godini. Vodili smo izgradnju golf centra u 2007. i 2008. godini. Golf centar Zmajevac nalazi se u Baranji, pored Kneževih vinograda. Od Osijeka je udaljen 25 kilometara. 

Sastoji se od Putting Greena, Chipping Greena i Driving Rangea.

 

Pozicioniranjem Tee Off-ova omogućena je igra golfa. Putting Green je osvjetljen a na Tee Off-u Driving Rangea nalazi se i nadstrešnica.

 

Golf Centar u Zmajevcu osmišljen je kao OPG, pa tako još sadrži karakterističan restoran i vinski podrum ukopan u zemlju te još niz drugih zabavnih i rekreacijskih sadržaja.

Putting Green (1)
Putting Green (1)
Putting Green (2)
Putting Green (2)
Putting Green (3)
Putting Green (3)
Prikaz sadržaja
Prikaz sadržaja
Navodnjavanje
Navodnjavanje
Master Plan
Master Plan
Drenaža
Drenaža