top of page
Duga Resa

Grad Duga Resa je od nas naručio izradu Master Plana Golf projekta Duga Resa. Po Master Planu su predviđeni slijedeći sadržaji: Golf igralište sa 18 polja, Akademija, Golf kuća sa hotelskim dijelom, gospodarska zgrada, različiti sportsko-rekreacijski sadržaji, kuće i vile, heliodrom, sportski aerodrom.

 

Osim tekstovnog i grafičkog prikaza navedenih sadržaja, Master Plan sadrži i financijske procjene investicije kao i mogučeg povrata investicije i poslovanja u razdoblju od 10 godina sa projekcijom na 20 godina. 

Izradili smo i sažetak Master Plana te ga preveli na engleski jezik. Na taj način omogučili približavanje projekta svim potencijalnim dionicima. 

 

Lokacija se nalazi 1 km od Duge Rese, uz obalu rijeke Mrežnice, u prekrasnom prirodnom okruženju. Duga Resa je u blizini grada Karlovca koji se nalazi u centralnom dijelu Hrvatske. Od autoputa Zagreb-Rijeka udaljena je oko 20 km.

 

Na donjim fotografijama prvo možete vidjeti lokaciju projekta - Mrežnički Brig.

Na četvrtoj slici je izvod iz prostorno-planske dokumentacije, gdje se vidi da je lokacija uvrštena u istu. Zatim slijede 3 varijante Master Plana. Na 4 slike je prikazan karakteristični krajobraz. Na zadnjoj je 3d vizualizacija mogućeg budučeg izgleda Golf  igrališta.

 

bottom of page