Duga Resa

Grad Duga Resa je od nas naručio izradu Master Plana Golf projekta Duga Resa. Po Master Planu su predviđeni slijedeći sadržaji: Golf igralište sa 18 polja, Akademija, Golf kuća sa hotelskim dijelom, gospodarska zgrada, različiti sportsko-rekreacijski sadržaji, kuće i vile, heliodrom, sportski aerodrom.

 

Osim tekstovnog i grafičkog prikaza navedenih sadržaja, Master Plan sadrži i financijske procjene investicije kao i mogučeg povrata investicije i poslovanja u razdoblju od 10 godina sa projekcijom na 20 godina. 

Izradili smo i sažetak Master Plana te ga preveli na engleski jezik. Na taj način omogučili približavanje projekta svim potencijalnim dionicima. 

 

Lokacija se nalazi 1 km od Duge Rese, uz obalu rijeke Mrežnice, u prekrasnom prirodnom okruženju. Duga Resa je u blizini grada Karlovca koji se nalazi u centralnom dijelu Hrvatske. Od autoputa Zagreb-Rijeka udaljena je oko 20 km.

 

Na donjim fotografijama prvo možete vidjeti lokaciju projekta - Mrežnički Brig.

Na četvrtoj slici je izvod iz prostorno-planske dokumentacije, gdje se vidi da je lokacija uvrštena u istu. Zatim slijede 3 varijante Master Plana. Na 4 slike je prikazan karakteristični krajobraz. Na zadnjoj je 3d vizualizacija mogućeg budučeg izgleda Golf  igrališta.

 

Položaj zahvata
Položaj zahvata
press to zoom
Obuhvat zahvata
Obuhvat zahvata
press to zoom
Pogled na lokaciju
Pogled na lokaciju
press to zoom
Golf lokacija u prostorno planskoj dokumentaciji
Golf lokacija u prostorno planskoj dokumentaciji
press to zoom
Master Plan varijanta 1
Master Plan varijanta 1
press to zoom
Master Plan varijanta 2
Master Plan varijanta 2
press to zoom
Master plan varijanta 3
Master plan varijanta 3
press to zoom
Mogući pogled iz golf kuće i hotela
Mogući pogled iz golf kuće i hotela
press to zoom
Centralni dio lokacije
Centralni dio lokacije
press to zoom