top of page
Brseč

Lokacija Golf projekta Brseč u nadležnosti je Općina Moščenićka Draga. Ova lokacija se planira dugi niz godina pa tako i D.S. Golf surađuje sa Općinom od početka inicijative od prije 20-tak godina. 

 

Nakon što je Općina uvrstila Golf projekat u općinsku i županijsku prostorno-plansku dokumentaciju, izradili smo za njih Prostorno-programsku studiju zone golf igrališta. Predložili smo, u suradnji sa firmom TISSA, slijedeće sadržaje: golf igralište sa 18 polja, golf kuću sa hotelskim smještajem, gospodarsku zgradu i manje objekte (pumpna stanica, startne kučice, odmorišta, nadstrešnica DR-a ).

Izradili smo i analizu koncepta zalijevanja sa procjenama potrebnih količina i osiguranja izvora.

U suradnji sa Kačičliden Landscape Architects izradili smo krajobraznu valorizaciju cjelokupnog zahvata projekta.

 

Uz zonu golf igrališta planirana je i turistička zona, za koju je idejno rješenje izradila firma 3LHD.  Oni su izradili i idejna rješenja djela objekata unutar golf zone (golf kuća sa hotelom, kuće i vile).

 

Prostorno-programsku studiju Zone Golfa preveli smo na engleski jezik i time omogučili dionicima iz inozemstva bolje upoznavanje sa projektom. 

Od svibnja 2018. godine prema sklopljenom ugovoru o suradnji sustavno i ubrzano radimo na realizaciji projekta. Osim tehničko-projektne dokumentacije rješavamo i imovinsko-pravna pitanja. U rujnu 2018. izradili smo i studiju predizvodljivosti golf igrališta Brseč.

 

Projekt se nalazi u mjestu Brseč na istočnoj obali Istre. Brseč pripada Općini Moščenićka Draga. Udaljen je oko 20 km od Opatije i sastavni je dio Liburnijske rivijere, izrazito razvijene turističke regije.

Prezentacija golf projekta Brseč (03.06.2016.)
bottom of page