top of page
Vransko jezero - Pakoštane, Biograd

2003. godine pozvani smo da se uključimo u ovaj projekat. Kako do onda ni jedna planirana golf lokacija nije bila uvrštena u Županijski Prostorni plan, prvo smo odradili uvrštenje osam potencijalnih lokacija u navedeni Plan. Osim uvrštenja lokacije "Vransko jezero" u Županijski Prostorni plan, odradili smo i uvrštenje Projekta u Gradske Prostorne planove grada Biograda i Pakoštana.

Nakon toga izradili smo prve Idejne projekte u suradnji sa Robert Trent Jones-om. U projektu je predviđena realizacija dva golf igrališta sa 18 polja, golf kuća, hotel i naselje kuća i vila.

U ovom trenutku potencijalni domaći investitor i dalje radi na realizaciji projekta.

bottom of page