top of page
Akcijski plan razvoja golf turizma

U skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 55/2013., u daljnjem tekstu Strategija), Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je u siječnju 2018. g. Akcijski plan razvoja golf ponude. U izradi ovog Akcijskog plana su, osim nositelja, Ministarstva turizma Republike Hrvatske, Instituta za turizam i Golf services j.d.o.o., sudjelovali brojni dionici golfa i golf turizma u Hrvatskoj, od predstavnika državne administracije i jedinica lokalnih samouprava, nevladinih udruga, sportskih klubova i saveza, investitora, do istaknutih pojedinaca. Ukupno je u procesu konzultacija sudjelovalo više od 60 osoba iz cijele Hrvatske.

 

Kao jedan od najstarijih sportova te stoljećima domena društvene elite, golf je danas globalno popularan s procijenjenih oko 60 milijuna igrača i 32.000 igrališta u svijetu. Golf igrališta sastavni su dio turističke ponude svih razvijenih zemalja, a nerijetko i onih koje su međunarodni turizam u većoj mjeri počele razvijati tek nedavno, kao što su, primjerice, Turska i Bugarska. Hrvatska je na početku razvoja ovoga sporta pa je iznimka u mediteranskom konkurentskom krugu. Zbog malog broja igrališta i njihove prostorne raspršenosti, postojeća ponuda golfa nije atraktivna pa Hrvatska danas nije golf destinacija, što nije u skladu s opće prihvaćenim opredjeljenjem o tržišnom repozicioniranju Hrvatske prema višoj kvaliteti turističke usluge. Budući da je golf jedna od važnih sastavnica takve ponude, u Strategiji je golfu dano značajno mjesto u razvoju turističkog proizvoda. Strategijom je predviđena izgradnja 30 novih visokokvalitetnih golf igrališta. Takvom intenzivnom izgradnjom predviđenom do kraja planskog razdoblja Strategije, Hrvatska bi uspostavila novu i vrlo kvalitetnu ponudu golfa na cijelom svom području. Kvaliteta se ogleda u ponudi 'grozdova' golf igrališta koja igračima, na relativno malim međusobnim udaljenostima, omogućuje zadovoljstvo igranja na različitim, vrhunski projektiranim i okolišno odgovornim igralištima, uz brendirane hotele i ponudu drugih pratećih sadržaja, posebice eno-gastronomije, wellnessa i talasoterapije.

 

Da bi se takva vizija razvoja golf igrališta, golfa kao sporta te golf turizma u Hrvatskoj, koja je usvojena od Vlade i Sabora Republike Hrvatske, ostvarila, potrebno je bilo prepoznati neopravdana ograničenja zbog kojih se golf igrališta ne grade željenom brzinom te predložiti mjere da se takva ograničenja uklone ili minimiziraju, što je bio cilj ovog Akcijskog plana. Pri tome se ne propituje opravdanost broja ili okvirnih lokacija izgradnje pojedinih golf igrališta navedenih u Strategiji, nego je to prihvaćeno kao polazište za predlaganje programa i mjera za njihovu realizaciju.

Analiza stupnja spremnosti za izgradnju golf igrališta u Hrvatskoj pokazala je da se mogu formirati dvije grupe projekata koji bi se, pod određenim uvjetima, mogli realizirati ili bi barem mogli započeti realizaciju u planskom razdoblju Strategije, odnosno neposredno iza toga (do 2022. godine): (1) projekti za koje postoje investitori koji su spremni odmah započeti s izgradnjom (osigurano je financiranje), čim prikupe sve potrebne (preostale) dozvole ili se postignu još nezavršeni pregovori s državom oko pojedinih pitanja projekta te (2) projekti za koje postoji gotova potrebna dokumentacija i koji bi se mogli realizirati odmah, pod uvjetom da se nađe zainteresirani investitor. Radi se ukupno o 14 golf igrališta (od 30 Strategijom predviđenih). 

Nositelj provedbe svih aktivnosti navedenih u ovom Akcijskom planu je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske. Budući da je realizacija Akcijskog plana cilj Vlade Republike Hrvatske, njegova se provedba ostvaruje putem suradnje nadležnih ministarstava u Međuministarskom stručnom vijeću za provedbu Strategije.

 

Cjelokupni tekst Akcijskog plana razvoja golf turizma Hrvatske možete naći ovdje.

 

izrada akcijkskog plana

izrada akijskog plana 2

izrada akcijskog plana 3

img21

Akcijski plan-radionica u Zagrebu, 15.02.2017

Akcijski plan, radionica u Zadru, 07.03.2017.

Akcijski plan, radionica u Puli, 09.03.2017.

bottom of page